Đội ngũ bác sĩ
Nội tổng quát
BS. CKII TRẦN HỮU LỢI
BS. CKII TRẦN HỮU LỢI

Học hàm học vị: BS CK II

Kinh nghiệm: 14 năm

Chức vụ: Trưởng khoa Nội Tổng Quát

BS.CK II. PHẠM THỊ BÍCH LOAN
BS.CK II. PHẠM THỊ BÍCH LOAN

+ Học hàm, Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa II

+ Kinh nghiệm: Hơn 29 năm

+ Chức vụ: Bác sĩ

BS CKI TRƯƠNG THỊ TUYẾT HOA
BS CKI TRƯƠNG THỊ TUYẾT HOA

Học hàm học vị: Bác sĩ chuyên khoa 1

Kinh nghiệm: 25 năm

Chức vụ: Bác sĩ Nội tổng quát - Da liễu

BS CK II LÂM THUỲ NGA
BS CK II LÂM THUỲ NGA

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CK II

+ Kinh nghiệm: Hơn 14 năm

+ Chức vụ: Phó trưởng khoa Nội thần kinh