Đội ngũ bác sĩ
Cơ - Xương - Khớp
PGS.TS.BS Lê Anh Thư
PGS.TS.BS Lê Anh Thư

Học hàm học vị: PGS.TS.BS 

Kinh nghiệm: 42 năm

Chức vụ: Chuyên gia Cơ-Xương-Khớp

ThS.BS MAI DUY LINH
ThS.BS MAI DUY LINH

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ

+ Kinh nghiệm: Hơn 10 năm

+ Chức vụ: Bác sĩ điều trị Khoa Nội Cơ - Xương - Khớp

TS.BS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ
TS.BS NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Học hàm học vị: TS.BS 

Kinh nghiệm: 35 năm

Chức vụ: Nội Cơ-Xương-Khớp