Đội ngũ bác sĩ
Nội tiết
BS CK II HUỲNH CHÍ HÙNG
BS CK II HUỲNH CHÍ HÙNG

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKII

+ Kinh nghiệm: 20 năm

+ Chức vụ hiện nay: Bác sĩ điều trị khoa Nội tiết

THẦY THUỐC ƯU TÚ TS.BS NGUYỄN VINH QUANG
THẦY THUỐC ƯU TÚ TS.BS NGUYỄN VINH QUANG

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Kinh nghiệm: Hơn 40 năm

+ Chức vụ hiện nay: Bác sĩ Nội tiết kiêm Trưởng phòng Y vụ Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1