Đội ngũ bác sĩ
Nội soi
TIẾN SĨ BÁC SĨ PHẠM CÔNG KHÁNH
TIẾN SĨ BÁC SĨ PHẠM CÔNG KHÁNH

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Chuyên khoa: Nội soi

+ Chức vụ hiện nay: Phó trưởng khoa nội soi