Đội ngũ bác sĩ
Tâm Thể
BS CK II Trần Minh Khuyên
BS CK II Trần Minh Khuyên

Học hàm, học vị: Bác sĩ CKII

Kinh nghiệm: 22 năm

Chức vụ: Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần kinh – Trị liệu tâm lý 

Bác sĩ Trần Minh Khuyên được đào tạo CKII Chuyên ngành Tâm thần và học Tâm lý trị liệu Trường Tâm lý Thực hành Paris. Trong suốt 22 năm làm việc, Bác sĩ Trần Minh Khuyên đã có nhiều đóng góp trong ngành, điều trị cho nhiều bệnh nhân bị các bệnh lý tâm thần, cũng như phổ cập các kiến thức tâm lý – thần kinh đến nhiều độc giả, khán giả của các tờ báo và đài truyền hình lớn trong nước.