Đội ngũ bác sĩ
Sản - phụ khoa
THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN CỬU THỊ THU VÂN
THẠC SĨ BÁC SĨ NGUYỄN CỬU THỊ THU VÂN

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKI

+ Chuyên khoa: Sản Phụ khoa

+ Chức vụ: Bác sĩ Sản phụ khoa & Tuyến vú

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN THỊ MINH THU
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II NGUYỄN THỊ MINH THU

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CKII

+ Chuyên khoa: Sản Phụ khoa

+ Chức vụ: Bác sĩ Sản Phụ Khoa