Đội ngũ bác sĩ
Tim mạch
BS CKII Nguyễn Thanh Hiền
BS CKII Nguyễn Thanh Hiền

Học hàm học vi: BS CKII

Kinh nghiệm: 40 năm

Chức vụ: Chuyên gia Tim mạch