Đội ngũ bác sĩ
Ngoại Khoa
TS.BS. PHẠM THẾ VIỆT
TS.BS. PHẠM THẾ VIỆT

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ

+ Kinh nghiệm: Hơn 20 năm

+ Chức vụ: Trưởng khoa Ngoại – Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1