Đội ngũ bác sĩ
Nội thần kinh
BS CK II LÂM THUỲ NGA
BS CK II LÂM THUỲ NGA

+ Học hàm, học vị: Bác sĩ CK II

+ Kinh nghiệm: Hơn 12 năm

+ Chức vụ: Bác sĩ Nội tổng quát, Nội thần kinh

ThS.BS LÊ TẤN LỢI
ThS.BS LÊ TẤN LỢI

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

+ Kinh nghiệm: Hơn 30 năm

+ Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Nội Thần kinh - Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1