Tầm soát chức năng hô hấp
Đo gắng sức tim mạch hô hấp (CPET: Cardiopulmonary Exercise Testing) là một xét nghiệm đánh giá đồng thời hệ thống tim mạch và hô hấp trong suốt thời gian bạn vận động gắng sức.
Đo đa ký giấc ngủ là một thuật ngữ y khoa chỉ một phương pháp đo đạc các hoạt động của cơ thể khi ngủ. Các hoạt động này được ghi nhận bằng các điện cực và tín hiệu sẽ truyền đến máy tính, sau đó, bác sĩ sẽ đọc đa ký giấc ngủ và thông báo cho bạn biết kết quả.