Đội ngũ bác sĩ
Nội tổng quát
BS. CKI Trần Hữu Lợi
BS. CKI Trần Hữu Lợi

Học hàm học vị: BS CK I

Kinh nghiệm: 14 năm

Chức vụ: Trưởng khoa Nội Tổng Quát