Đội ngũ bác sĩ
Dị ứng miễn dịch lâm sàng
THẠC SĨ BÁC SĨ TRẦN THỊ THANH MAI
THẠC SĨ BÁC SĨ TRẦN THỊ THANH MAI

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ, Bác sĩ 

+ Chuyên khoa: Da liễu, Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng

+ Chức vụ: Bác sĩ Da liễu, Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

TS.BS.PHẠM LÊ DUY
TS.BS.PHẠM LÊ DUY

Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm

Chuyên khoa: Bác sĩ điều trị khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1