Đội ngũ bác sĩ
Chuẩn đoán hình ảnh
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiền
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiền

Số năm kinh nghiệm: 13 năm
Bằng cấp chuyên môn: Phó giáo sư tiến sĩ chuyên khoa tai mũi họng

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan
Số năm kinh nghiệm: 8 năm
Bằng cấp chuyên môn: Phó giáo sư tiến sĩ chuyên khoa Chuẩn đoán
PGS.TS.BS Phạm Kiên Hữu
PGS.TS.BS Phạm Kiên Hữu
Số năm kinh nghiệm: 12 năm
Bằng cấp chuyên môn: Phó giáo sư tiến sĩ chuyên khoa hô hấp
PGS.TS.BS Lê Anh Thư
PGS.TS.BS Lê Anh Thư
Số năm kinh nghiệm: 10 năm
Bằng cấp chuyên môn: Phó giáo sư tiến sĩ chuyên khoa Nhi