Đội ngũ bác sĩ
Hô hấp
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan
PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ

Kinh nghiệm: 42 năm 

Chức vụ: Trưởng khoa Hô hấp-Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 

ThS. BS Vũ Trần Thiên Quân
ThS. BS Vũ Trần Thiên Quân
Học hàm học vị: ThS.BS

Kinh nghiệm: 10 năm

Chức vụ: Bác sĩ