TS.BS NGUYỄN VINH QUANG
TS.BS NGUYỄN VINH QUANG

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Kinh nghiệm: Hơn 40 năm

+ Chức vụ hiện nay: Bác sĩ Nội tiết kiêm Trưởng phòng Y vụ Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1 

I. GIỚI THIỆU

TS.BS Nguyễn Vinh Quang nguyên là Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Tim mạch – Rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đến nay, Bác sĩ đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Nội tiết – Rối loạn chuyên hóa các cấp, trong và ngoài nước, có giá trị khoa học và giá trị áp dụng thực tế.

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Bác sĩ chuyên thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạn tính liên quan đến tình trạng rối loạn chức năng của hệ thống nội tiết, chuyển hóa và các hormone. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 10/1981 – 04/1982: Thiếu úy – Bác sĩ, Ban Quân Y, F329, Quân Khu 3

- 04/1982 – 06/1983: Trung úy – Bác sĩ, Đại đội trưởng Đại đội Quân Y, F329, Quân Khu 3

- 06/1983 – 08/1985: Thượng úy – Bác sĩ, Trưởng Ban Thu dung phân loại (khám bệnh), F329, Quân khu 3

- 08/1985 – 04/1992: Bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 04/1992 – 09/1994: Ths.BS, Phó TP Phòng chỉ đạo chuyên khoa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 09/1994 – 09/2002: Ths.BS, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 09/2002 – 12/2005: Ths.BS, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp kiêm Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 12/2005 – 01/2007:  Ths.BS, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp kiêm Phó trưởng khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 01/2007 – 01/2008: Ths.BS, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp kiêm Phó trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 01/2008 – 06/2010: Ts.BS – Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

- 06/2010 – 07/2016: Ts.BS – Phó Giám Phó Bệnh viện kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Tim mạch – Rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương

III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

- 1975 – 1981: Học Bác sĩ, Trường Đại học Y Thái Bình + Đại học Y Hà Nội

- 1997 – 2000: Học Thạc sĩ, Học viện Quân Y – Hà Nội

- 2002 – 2005: Học tiến sĩ, Học viện Quân Y – Hà Nội – Việt Nam

IV. HỘI VIÊN

- Nguyên Ủy viên BCH – Phó Tổng thư ký Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam

- Nguyên Phó chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Hà Nội.

V. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Tình trạng thiếu i-ốt ở Việt Nam và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (từ 1992 đến 2000)

2. Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại Việt Nam và hiệu quả mô hình phòng chống bệnh (từ 2002 đến 2007) – Đề tài nhánh cấp Nhà Nước.

VI. BÀI VIẾT VÀ CÔNG TRÌNH ĐĂNG BÁO

- Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Trí Dũng, Phạm Văn Choang, Nguyễn Vinh Quang. (2000) Đánh giá thực trạng thiếu hụt i-ốt ở Thượng Thanh (Gia Lâm – Hà Nội). Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên ngành “Nội tiết và rối loạn chuyển hóa” lần thứ nhất. NXB Y học Hà Nội, trang 199-205.

- Lê Kim Chiêng, Rainer Gutekunst, Đặng Tuấn Thanh, Nguyễn Vinh Quang và CS (2000). Điều tra thực trạng thiếu i-ốt ở Việt Nam năm 1993. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học. Hội nghị Khoa học toàn quốc chuyên ngành “Nội tiết và các rối loạn chuyển hóa” lần thứ nhất. Nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 186-94.

- Nguyễn Vinh Quang (2000). Tình trangk thiếu i-ốt ở học sinh phổ thông cơ sở và hiệu quả một số biện pháp can thiệp tại Vũ Thư – Thái Bình. Luận văn Thạc sĩ Y học.

- Nguyễn Vinh Quang, Hồ Khải Hoàn, Phạm Thúy Hường (2002). Người bệnh đái tháo đường luyện tập như thế nào? Tạp chí Nội tiết & Các rối loạn chuyển hóa, số 5, trang 7-10.

- Nguyễn Vinh Quang, Đoàn Huy Hậu, Nguyễn Xuân Ninh (2007). Hiệu quả của xã hội hóa truyền thông dinh dưỡng và quản lý giám sát trong cải thiện nồng độ glucose máu để giảm tỷ lệ bệnh đái tháo đường ở cộng đồng. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 32 (2), Học viện Quân Y, trang 27-32.

- Phạm Thúy Hường, Tạ Văn Bình, Nguyễn Vinh Quang (2016). Đánh giá sự biến đổi một số đặc điểm ở người tiền đái tháo đường sau can thiệp bằng tiết chế ăn uống và hoạt động thể lực. Tạp chí Y học Việt Nam (2), trang 177-179.

- Nguyễn Thu Hiền, Hoàng Trung Vinh, Nguyễn Vinh Quang (2016). “Ảnh hưởng của ezetimibe trên thông số lipid máu và chuyển hóa glucose ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2”, Tạp chí Nội tiết – Đái tháo đường của Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam số 22/2016, trang 143-149.

- Trần Thị Đoàn, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Ngọc Hùng (2019). Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được điều trị tại Bệnh viên Nội tiết Trung ương. Tạp chí Y Việt Nam, tập 474, số 2: 7-11.

- Tran Thi Doan, Nguyen Vinh Quang, Nguyen Ngoc Hung (2019). Survey of serum thyroglobulin and anti – thyroglobulin concentration in differentiated thyroid cancer. Journal of military pharmaco – medicine N03-2019: 126-131. 

 
Bác sĩ cùng khoa
BS CK II HUỲNH CHÍ HÙNG