DANH SÁCH BÁC SĨ
Cùng theo đuổi những giá trị cốt lõi “Tiên phong – Thấu hiểu – Chuẩn mực – An toàn” và mô hình quản lý dịch vụ y tế chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế của Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tp. HCM, Phòng Khám Bệnh viện Đại học Y Dược I là một làn gió mới góp phần thay đổi tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và tạo thêm nhiều lựa chọn trong dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân
Chuyên ngành
Quan điểm
Chuyên ngành
Quan điểm
Chuyên ngành
Quan điểm
Chuyên ngành
Quan điểm
Chuyên ngành
Quan điểm
Chuyên ngành
Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối
Phẫu thuật nội soi khớp gối
Quan điểm
Bà ngoại tôi mất năm tôi 12 tuổi. Bà mắc căn bệnh ung thư môi
Copyright 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN Y VIỆT - PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 1