Đội ngũ bác sĩ
NỘI TIẾT
TS.BS NGUYỄN VINH QUANG
TS.BS NGUYỄN VINH QUANG

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ, Bác sĩ 

+ Kinh nghiệm: Hơn 40 năm

+ Chức vụ hiện nay: Bác sĩ Nội tiết kiêm Trưởng phòng Y vụ Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1