Tầm nhìn - sứ mệnh

Xây dựng một mô hình chuẩn mực phòng khám đa khoa cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao làm hài lòng người bệnh.

Trở thành phòng khám đa khoa chất lượng cao dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế.